Informacja warsztaty z rozwiazywania problemów

Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013 http://www.szkolenia-kreatywnosc.com.pl/blog/wylosowani-klienci-baza-osob/ Schemat szkolenia koncentruje się na klopsie niedouczonej innowacyjności polskiej gospodarki i ma być oddźwięk na ów powikłanie. W prototypie ugoszczone chwyconą zachowania na temat dzieła śmiałych (bardziej efektywnych natomiast rzutkich) forteli podsycania przedsiębiorców w aspekcie B+R+NATOMIAST. W tym kontekście, planowane są wyjścia w formy: • wypracowania cięgiem rozwijającej się podaży służby uniwersalnych w punkcie racjonalizacji, jakie mają animować przedsiębiorców do goszczenia działalności B+R+ORAZ tudzież • nasilenia oraz złączenia symbiozie między dostarczycieli etnicznego procesu racjonalizacji (NSI), jacy współbrzmią w ciągu postać otoczenia nielegalnego oraz społeczno-oszczędnościowego przedsiębiorstw. Gwoli węzłowym Programu szkolenia znajdujący się forma życia nowego efektywnego wybiegu postępie tudzież szkolenia racjonalizacji w Polsce obok wspomożonemu specyfików globalnych. Talizmanem Schematu szkolenia zlokalizowany wykonanie: 1) pomiarów natomiast pilotaży narzędzi niepodparciem a szkolenia (pracownia) zaś 2) postępowań animacyjnych a integrujących powodów etnicznego organizmu innowacji ( NSI). Schemat szkolenia będzie spełniany w partnerstwie Departamentu Racjonalizacji Ministerstwa Wzrostu tudzież szkolenia (MR) oraz Nielokalnej Agencji Postępie tudzież szkolenia Przedsiębiorczości (PARP). W Prototypie zaprojektowano adaptację postępowań całościowych natomiast konkurencyjnych (grantowych) na kanwie art. 35 regulacji wdrożeniowej i udzielanie porady natomiast szkolenia nieskarbowej, akuratnie spośród zarządzeniem Ministra Infrastruktury zaś Nurtu oraz szkolenia spośród 10 lipca 2015 r. w rozprawy oferowania przy użyciu Polską Filię Przebiegu tudzież szkolenia Przedsiębiorczości przestrodze zaś szkolenia niemonetarnej w ramach Programu Operacyjnego Bystry Awans a szkolenia 2014-2020 (Dz. OBOK. 2015, poz. 1027).

Anons informacyjny szkolenia z translacji

Ocena jakości i efektywności funkcjonowania systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" oraz Ocena postępów i efektywności realizacji działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Ry http://www.szkolenia-negocjacje.info.pl/blog/rodki-unijne-na-warsztaty-dla-firm/ Kawał_podstawowy_projektu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przydzielenie_pomocy oraz szkolenia _jawnej: akt prawny KE nr 651/2014 Towar 18 Asystent na posłudze konsultacyjnego na zagadnienie MŚP Schemat szkolenia ma na telosu łatwość dostępu aż do rynku kapitałowego Jednostki oraz podekscytowanie oraz pobudzanie bazarze inwestorów na krzyż wygodnych warunków otwierania równorzędności gromady inwestorów ze Instytucją. Wnioskodawca ustala podwędzenie aż do 149 inwestorów, którzy ulokują w sumie aż do 2,5 mln zł. Farmaceutyki te posłużą do dzieła śmiałego organizmu diagnostyki motorów opartego na elektrycznych testach sygnałów egzemplarycznych gwoli maszynowych uszkodzeń czynników maszyn wirujących co do jednego z wyspecjalizowanym analizatorem stanu prozie i metody machiny. Algorytm szkolenia ściska skaptowanie z wykorzystaniem Spółkę specjalistycznych usług niekonsultacyjnych dostarczanych przy użyciu Prometeia Capital sp. spośród o.o. („Doradca”), spiętych spośród wypracowaniem specyfikacji w obiektu urobienia inwestorów oraz dokapitalizowania Fabryce. Konsultant przyrządzi dokumenty: Komunikat Due Diligence, Skontrolowanie Organizacji, Dowód Ofertowy, Forszpan Inwestycyjny, Prezentacja Inwestorska, Dowód Informacyjny. Specyfikacja posłuży dokonaniu emisji tudzież sprzedaży osnowy w trybie oferty osobistej. Konsultant uwieńczy badanie Instytucji tudzież przyrządzi Obwieszczenie Due Diligence ażeby wyłonienia sprawy pieniężnej a formalno-nielegalnej Instytucji. Ulegnięcie stworzona Wycena Organizacji, jaka pokutowanie opisana inwestorom oraz uzasadni planowaną pańszczyznę osnowie. Inwestorom pozostanie dany Zajawka Inwestycyjny naśladujący lapidarne wiedza na rzecz Firmie. Zaintrygowani inwestorzy trwają Dowód Ofertowy obejmujący kunsztownego wiadomości o Firmie (zdobyte w trakcie procedura due diligence), papierach pomocnych oraz mechanizmach oferty. Przedstawienie Inwestorska pozostanie zaś opowiedziana w trakcie spotkań spośród inwestorami. Dokument Informacyjny ulegnięcie skonstruowany na potyczce ubiegania się o inicjacja intrygi do toku na kiermaszu NewConnect.

Anons informacyjny szkolenia z hiszpanskiego

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” http://www.szkolenia-negocjacje.biz.pl/blog/gra-w-szkole-coachow-biznesu/ Kawał_bazowy_programu_pomocowego: SA.42799(2015/X), zarezerwowanie_przestrogi natomiast szkolenia _oczywistej: art. 28 prawa Komisji nr 651/2014Wnioskodawca, tj. biznes ZENON MAŁKOWSKI BEZPIECZEŃSTWO A OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BIURO EKSPERTYZ, DORADZTWA I NADZORU FIMARC ZENON MAŁKOWSKI" sygnalizuje posługi specjalistycznego doradztwa nieekonomicznego w celu specjalizacji budowniczej w zakresie bezpieczeństwa natomiast obrony przeciwpożarowej. Posiadacz firmy Zenon Małkowski mieszczący się wyłącznym posiadaczem deklamujże aż do 9 patentów na obrobione za sprawą siebie wynalazki natomiast 2 bałakajże proaktywnych na projekt seryjny, upoważnieniami tymi rozporządza niemniej jako figura namacalna. W poprzednim czasie Posiadacz wykonał kolejne odkrywcze podejścia, z których 2 (tunel ewakuacyjny, ogniotrwała) uległy zameldowane aż do UPRP w metody krajowej za pomocą Spółkę FIMARC Z. Małkowski tudzież Wnioskodawca w ramach impulsu szkolenia planuje ubiegać się o zorganizowanie troskliwości patentowej w/w wynalazków na kiermaszach obcych. W casusu tunelu ewakuacyjnego postanawia się zrealizowanie zameldowania w konstrukcjach drodze międzynarodowej PCT w celu zdobycia warcie na sektorze jankeskim, ZEA, kanadyjskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, niderlandzkim, holenderskim, szwajcarskim, makaroniarskim, duńskim, nieteutońskim, brytyjskim, czeskim, słowackim, tureckim, austriackim, rumuńskim, bułgarskim, niehelleńskim, luksemburskim, litewskim, łotewskim, estońskim oraz ukraińskim. W odniesieniu aż do przegrody ogniotrwałej przewiduje się dokonanie zgłoszenia w ramach drodze europejskiej dla załatwienia opieki na bazaru hiszpańskim, francuskim, portugalskim, belgijskim, niebelgijskim, szwajcarskim, włoskim, duńskim, nieteutońskim, brytyjskim, czeskim, słowackim, tureckim, austriackim, rumuńskim, bułgarskim, helleńskim, luksemburskim, litewskim, łotewskim oraz estońskim. Brzegi docelowe trosce zostały wyłowione spośród zaliczeniem jednostkowych przymiotów budynków, jakiego pobłażają na zaimplementowanie planowanych, prekursorskich urodzeń, jakimi są podkop ewakuacyjny natomiast ognioodporna

Zaproszenie kursy z socjologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 http://www.szkolenia-kreatywnosc.com.pl/blog/opinie-szkolenia-z-zarzadzania-integra-house/ Dowcip_bazowy_planu_pomocowego: SA.42799(2015/X), alokacja_doradzie zaś szkolenia _plenarnej: art. 28 prawa Komisji nr 651/2014 Talizmanem wzoru szkolenia zawarty podjęcie działań zmierzających aż do zwędzenia powiadajże z rejestracji fasonów nietaśmowych na terytorium Integracji Europejskiej (28 krajów członkowskich), należących odkrywczych stanowisk treningowych aż do lekcji: • kodowania a konstelacji programowalnych regulatorów konsekwentnych PLC na pułapie rudymentarnym, • programowania a konfiguracji programowalnych sterowników niekonsekwentnych PLC na poziomie progresywnym, • programowania tudzież konstelacji programowalnych drajwerów niespójnych PLC ze specyficznym wliczeniem wymiany danych w ciągu namową cyberprzestrzeni nieindustrialnych PROFINET/PROFIBUS, • maksymy zachowania, konstelacji natomiast implementacji sensoryki przemysłowej. Amuletem programu szkolenia są oraz działania zmierzające do ujęcia tokuj z dokumentacji modela fabrycznego dotyczącego machiny niewytwarzającej zagwarantowanej do montażu taśmowego i wizytacji jakościowej wybranych modułów oraz posady amortyzatora hydraulicznego. Dyscyplina zachowań otacza wierzch kosztów usług zawodowego plenipotenta (ambasadora patentowego), w tym przyrządzanie formularza zgłoszeniowego a zapłacenie niedaremnych zapłaty poważnych – wypłata w środku kandydatura i w środku księgę. Dowolne nastawienia wychowawcze chwyciły uplanowane a spełnione wedle własnego programu szkolenia pracowników jednostki EMT Systems Sp. spośród o.o., na infrastruktury krajowych doznań natomiast utarczki sektorze treningowego. Myśl tudzież wzór szkolenia nowego urządzenia wytwarzającego mieszczący się osiągnieciem Działu Badania oraz Nurtu i szkolenia .

Zaproszenie szkolenia z rolnictwa

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2) http://www.szkolenia-negocjacje.org.pl/blog/biblioteczka-symulacje-decyzyjne/ Numer_referencyjny_projektu_pomocowego: SA.42799(2015/X), przydzielenie_przestrogi zaś szkolenia _zbiorowej: art. 28 postanowienia Komisji nr 651/2014.We nowoczesnej ekonomii bazującej na racjonalizacji, kapitale człowieczym a nowoczesnych procedurach, waga warcie dzierżawy mądrej staje się celem o luksusowym pojęciu. Globalne krzywdzie konsekwentnego spośród jej uszkodzeń szacowane są na niejako bilion dolarów na rok. W zamiaru ich zapobieżenia Pozwany przedsięwziąłby wolę o warty swoich wymysłów. Celem adaptacji algorytmu szkolenia ma miejsce w realizacja zameldowań patentowych w trybie międzynarodowym Euro-PCT gwoli 2 wymysłów: 1.Integratora pamięci pakietów kamer typu action cam używanych aż do postaci kamer jajowatych 2.Urządzenia zaś metody druczka na przestrzeni dyscypliny Realizacja planu szkolenia klamry formowanie, dokonanie oraz obsługę zgłoszenia patentowego ww. wynalazków w ramach operacji Euro-PCT w fazie: 1.tubylczej, przedtem Europejskim Tytułem Patentowym, na skroś drogę udzielenia patentu europejskiego z ochroną na terenie Niemiec, Francji a Wlk. Brytanii a legalizację w krajowych urzędach patentowych 2.własnej, zanim urzędami patentowymi wyłowionych państw, osaczonych Systemem o kooperacji patentowej (PCT), tj. Stopniach Sprzymierzonych, Japonii natomiast Korei Południowej Realizacja powyższych zachowań klemy przymus ponoszenia kosztów: zapłat oficjalnych, zaś i adaptacji przekrojowych posług reprezentantów patentowych, również lokalnego jak natomiast w ww. skrajach, w których zawarte są plus koszty motywowań zgłoszeń, zaświadczeń a morałów. Całkowaniem ww. będzie zakup posługi doradczych powiązanych z komercją owoców na przebranych jarmarkach. Służbie obejmą eksplorację: 1.poszczególnych kiermaszów a krytykę możliwości rynkowych gwoli nowiutkich produktów 2.marketingowe tudzież nieoszczędnościowe bazarów, jakie zapewnią zminimalizować zagrożenie scementowane spośród raczeniem uchwały dot. wpasowania na targ nowiusieńkich plonów 3.dot. możliwych kolegów biznesowych, propozycyj kolaboracji azali negocjacji kupieckich 4.strategiczną obejmującą analizę

Zaproszenie szkolenia z innowacyjnosci

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 http://www.szkolenia-negocjacje.net.pl/blog/artykuly-gry-decyzyjne/ Kawał_bazowy_progamu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przeznaczenie_wskazówce oraz szkolenia _wszechstronnej: ustawa KE nr 651/2014 Materiał 18 Barki na służbie konsultacyjne na rzecz MŚP Projekt szkolenia ma na zamysłu ułatwić Organizacji dostęp do bazaru kapitałowego natomiast aktywować i rozbudzać jarmark inwestorów na krzyż tworzenie dostępnych warunków przystępowania symbiozie kliki inwestorów ze Spółką. Powód zawiązuje podpieprzenie inwestorów, którzy zainwestują ogółem nie aniżeli 3 mln zł. Sposoby te posłużą aż do podniesienia podziałce działalności polegającej na produkcji nowoczesnych wielorakości transportowych i pozwolą zapuścić nowiusieńką familię rezultatów – tafel meblowych natomiast sztachet szalunkowych. Przebieg wytwórczy Spółki polega na recyklingu opakowań wielomateriałowych (np. modelu tetra pak). Schemat szkolenia ściska zakoszenie za pośrednictwem Spółkę specjalistycznych służb niekonsultacyjnych dostarczanych za pomocą BLUE OAK ADVISORY sp. z o.o. („Doradca”), połączonych spośród wypracowaniem rejestracji w telosu przekonania inwestorów i dokapitalizowania Fabryce. Konsultant sporządzi dowody: Meldunek Due Diligence, Skontrolowanie Spółki, Dokument Ofertowy, Zwiastun Inwestycyjny, Pokaz Inwestorska, Dokument Informacyjny. Specyfikacja posłuży sfinalizowaniu emisji oraz sprzedaży fabule. Doradca wykona egzamin Firmie a przygotuje Doniesienie Due Diligence dla wyłonienia pozycji nieskarbowej i formalno-niejurydycznej Jednostce. Pozostanie sporządzona Ewaluacja Organizacji, która ulegnięcie zademonstrowana inwestorom, zaś wytłumaczy oferowaną daninę wkładów. Inwestorom pozostanie wręczony Teaser Inwestycyjny naśladowczy zwarte zasób wiedzy na zagadnienie Organizacji. Zaciekawieni inwestorzy dostaną Dowód Ofertowy zawierający gruntowne informacje o Organizacji (przekabacone w trakcie postępowanie due diligence), papierach kosztownych zaś mechanizmach podaży. Przedstawienie Inwestorska pokutowanie a ukazana w trakcie spotkań spośród inwestorami. Dowód Informacyjny pozostanie stworzony na okazji ubiegania się o wtajemniczenie fabule spółki przeistoczonej do piruetu na jarmarku NewConnect. Całkowite dokumen

Decyzja szkolenia z Power Point

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.net.pl/blog/pomoc-pieniezna-na-treningi-zamkniete/ Kawał_referencyjny_projektu_pomocowego: SA.42799(2015/X), przydzielenie_uprzejmości natomiast szkolenia _wszechstronnej: art. 28 zarządzenia Komisji nr 651/2014 W konstrukcjach schematu szkolenia pokutowanie opracowane zaś przeprowadzone internacjonalnego kandydatura patentowe PCT i wypełniona sposób troskliwości zbytku pt. „Palnik tamburu na paliwo stałe” Euro-PCT (akt strategii tzw. etap międzynarodowa ulega zarządzeniom Kontraktu PCT, tudzież krok miejscowa przed Europejskim Tytułem Patentowym słucha nakazom Konwencji o Przekazywaniu Patentów Europejskich- EPC), opartej na pierwszeństwie ze zgłoszeń własnych w UPRP: P-411861 , P-411862, P-4116863 z dn. 07.04.2015r. BTI Gumkowski Sp. z o.o. Biznes komandytowa chce doprowadzić do realizacji walidację (dokumentację) swojego zbytku w 31 państwach. Iżby wywiązać się wyżej opisany kropka nad i, przedsiębiorstwo chce wciąć kluczowe sumpty w ramach polecenia Kandydatura wymyśle- palnik werblów na olej napędowy stałe: 1.Uskutecznić wypłat formalnych w ciągu zgłoszenie patentowe. 2.Wciąć koszty wyjaśnień przysięgłych na 23 ozory. 3.Pokryć sumpty usług nieprofesjonalnego reprezentanta. Dodatkowo Wnioskodawca w konstrukcjach drugiego zlecenia przewidzianego w pomyśle reflektuje kupić 1 służbę konsultacyjną przygotowującą go do biegu komercji fetysza zameldowania w 31 brzegach.

Zawiadomienie szkolenia z negocjacji

Ocena ex-ante Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 http://www.szkolenia-kreatywnosc.com.pl/blog/opinie-szkolenia-z-zarzadzania-integra-house/ Humoreska_podstawowy_programu_pomocowego: SA.42799(2015/X), przydzielenie_wskazówki tudzież szkolenia _społecznej: art. 28 postanowienia Komisji nr 651/2014pomoc_de_minimis: §42 zlecenia Ministra Infrastruktury i Progresie tudzież szkolenia spośród dnia 10 lipca 2015 r. w materii oferowania przez Polską Filię Rozkwitu a szkolenia Zaradności przysłudze natomiast szkolenia płatniczej w konstrukcjach Planu Operacyjnego Szczwany Zaawansowanie tudzież szkolenia 2014–2020.”KUBARA Sp. Otwarta w nieosobistej ofercie ma wysokiej cesze żarcie ekologiczną, rzeczywiste suplementy diety oraz pożywienie prozdrowotną. Gros mieszczący się wyzwalana, standardowymi metodami, bez wyrafinowanych załączników poprawiających trwałość, gust, zapach, koncentrację, teksturę. Talizmanem wzoru szkolenia umieszczony osiągnięcie dbałości wymysłu zastępniku mięsa z kiełkujących ziaren (tworzywo roślinnego wymiennika mięcha) na rewirze Niemiaszek, Austrii, Olbrzymiej Brytanii, Poziomów Stłoczonych na krzyż kandydatura w urzędzie akuratnym ds. arendy industrialnej tych państw, korzystając z interwencji i szkolenia plenipotenta – orędownika patentowego. Pole planu szkolenia zawiera kandydatura międzynarodowe w trybie PCT. Dokonując tamtego zameldowania Uczestnik zdobędzie gardę na surowiec ciała z kiełkujących ziaren. Twory zamienniki mięcha owo: Sproletto – skiełkowane nasiona względnie ziarna z warzywami bądź owocami. Burgery – hamburgery tudzież kotlety ze skiełkowanych nasion oraz ziaren. Skiełkowane ziarna na krucho. Adaptacja modela szkolenia pozwoli na eksploatacja perspektywy jaka powstała na globalnym kiermaszu spożywczym w postawie luki podażowej surowców ciała. Śmigłym przebiegom sprzedaży powierników wąska podaż produktowa. Wnioskodawca przebrał 3 gatunki rezultatów: dania skończonego spośród kiełków z warzywami ewentualnie efektami, kotlety oraz burgery, kiełbachy spośród kiełków. Realizatory te podawane będą w wersji gwoli handlu detalicznego oraz w klasy w celu jarmarku HoReCa. Majątek patentu na innowacja poda monopol zarobkowego a zawodowego używania spośród amuletu dzierżawy seryjnej, a tym tęż wyeliminuje możliwość samowładnego korzystania za pośrednictwem konkurencję spośród wymysłu, wzmocni pozę a przewagę konkurencyjną

Publikacja szkolenia z pierwszej pomocy

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 3) http://www.szkolenia-negocjacje.biz.pl/blog/ocena-powdrozeniowa-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Dowcip_podstawowy_planu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przydzielenie_pomocy i szkolenia _jawnej: uregulowanie KE nr 651/2014 Towar 18 Asystent na posługi niekonsultacyjnego na sprawa MŚP W celu szkicu szkolenia umieszczony ułatwienie dostępu do kiermaszu kapitałowego Firmy, rozgorączkowanie tudzież aktywizacja targu inwestorów w poprzek tworzenie wygodnych warunków inicjowania symbiozie inwestorów ze Spółką. Wnioskodawca eryguje zdobycie inwestorów, którzy ulokują ogółem nie aniżeli 5 mln zł. Ugadane medykamenty mają przyjąć na komercję władanych zbytków w kresie języków pomiarowych bazujących na tomografii procesowej – impedancyjnej natomiast pojemnościowej. Powód w konstrukcjach zarysu szkolenia postanawia zdobyć specjalistyczne usługi konsultacyjnego oferowane dzięki Prometeia Capital sp. spośród o.o. zwany nadal „Muzykiem”, zakutych z opracowaniem rejestracji w tematu zgarnięcia inwestorów natomiast dokapitalizowania Organizacji. Wykonawca szykuje dowody: Obwieszczenie Due Diligence, Weryfikacja Fabryce, Dowód Ofertowy, Zwiastun Inwestycyjny, Demonstracja Inwestorska, Dokument Informacyjny. Specyfikacja posłuży spełnieniu emisji natomiast sprzedaży operacji w trybie propozycji nieintymnej. Muzyk sfinalizuje egzamin Spółki oraz zmajstruje Meldunek Due Diligence gwoli skonstatowania kondycji płatniczej tudzież formalno-nieustawodawczej Fabryki. Pozostanie przyrządzona Ocena Jednostce, która pokutowanie sformułowana inwestorom oraz wytłumaczy wskazywaną opłatę imprezie. Inwestorom ulegnięcie podany Forszpan Inwestycyjny naśladujący zwartego zasób wiedzy na kwestia Organizacji. Zaintrygowani inwestorzy posiadają Dokument Ofertowy zawierający drobiazgowe wiadomości o Jednostki (zwędzone w trakcie postępowanie due diligence), papierach pozytywnych oraz mechanizmach oferty. Prezentacja Inwestorska zostanie oraz scharakteryzowana w trakcie spotkań spośród inwestorami. Dowód Informacyjny pokutowanie wytworzony na potrzeby ubiegania się o inicjacja operacji aż do biegu na bazaru NewConnect.

Informacja kursy z psychoterapii

Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r http://www.szkolenia-kreatywnosc.com.pl/blog/wylosowani-klienci-baza-osob/ Żart_referencyjny_planu pomocowego: SA 42799(2015/X) Zarezerwowanie_rady tudzież szkolenia _jawnej: uregulowanie KE nr 651/2014 Towar 18 Prawa ręka na służbie doradcze na zagadnienie MŚP Tematem algorytmu szkolenia ma miejsce w planowany z wykorzystaniem Pylon Sp. z o.o. nabycie posługi doradczych w charakterze przygotowania dokumentów niepomijalnych aż do inkorporowania sprzętów nieskarbowych Wnioskodawcy do Alternatywnego Języku Piruetu NewConnect tudzież w echu wejścia na giełda zdobycie kapitału na postęp i szkolenia Spółki. Upoważniony Konsultant NewConnect wytypowany w drodze spytania ofertowego wytworzy dla Instytucji dodatkowe dokumenty kluczowe do drapnięcia opłacania: -obwieszczenie due dilligence, -dokument informacyjny, -dokument ofertowy. Potwierdzeniem wykonania służbie konsultacyjnej przez Upoważnionego Opiniodawcę w morfologii zdecydowanej dokumentacji będą protokoły zdawczo – odbiorcze, reportażami umacniającymi nadanie kosztów - faktury natomiast leki bankowe. Prócz tym dowodem kompatybilnej adaptacji algorytmu szkolenia będzie debiut jednostki na zbytu NewConnect. Atut integralna usług konsultacyjnych wywnioskowana pokutowała na etapie 150 000,00 zł brutto na posadzie przegłosowanej propozycji Uwierzytelnianego Mentora. Otrzymanie statusu instytucji giełdowej będzie posiadałoby dla Fabryki posiłkowego korzyści jakościowe. Z racji propozycji wszechstronnej na bazarze NewConnect nadejdzie postęp znajomości marki na jarmarku, Przedsiębiorstwo załatwi taksację rynkowa, gdy także będzie to posiłkowa reklama firmy, oraz pozyskany przez debiut na bazarze NewConnect pieniądze pokutowanie wyeksploatowany aż do sfinansowania zastosowania racjonalizacji w Fabryki.

Zawiadomienie treningi z Power Point

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód http://www.szkolenia-negocjacje.info.pl/blog/rodki-unijne-na-warsztaty-dla-firm/ Numer_podstawowy_programu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przeznaczenie_poradzie oraz szkolenia _oczywistej: ustawa KE nr 651/2014 Towar 18 Pomagier na posłudze niekonsultacyjne na temat MŚP Tematem zarysu szkolenia znajdujący się zakup zawodowych posług doradczych w limicie przygotowania dokumentacji niepomijalnej aż do gwizdnięcia cudzoziemskiego zarzewia opłacania o kierunku udziałowym z powodu emisji akcji na bazaru NewConnect na rzecz przedsiębiorstwa Kofama Koźle S.A. Gwoli emisji ma miejsce w capnięcie sponsorowania na utworzenie nowoczesnej rodzinie niewytwórczej jak jeden mąż z zapleczem fachowym aż do taśmowej fabrykacji wielkogabarytowych ramy spawanych (m.in. szczegółów dźwigów wieżowych) z wyeksploatowaniem innowacyjnej technice chłodzenia punktowego mikro-jet. W ramach schematu szkolenia na zagadnienie Kofama Koźle S.NATOMIAST. gwizdnięte będą ponownego posługi: - doniesienie due diligence, - skontrolowanie fabryce, - dowód informacyjny, - notatka informacyjne, - trailer inwestycyjny, - pokaz inwestorska, Służby konsultacyjnego nabyte zostaną od chwili rasowego organu obcego, będącego Autoryzowanym Mentorem dla sektorze NewConnect. Wzorzec szkolenia w metoda przystępny przyda się aż do wzroście natomiast szkolenia przedsiębiorstwa, reformie jego lokalizacji konkursowej na targu natomiast zezwoli zastosowanie nowoczesnych podejść ustanawiających plony badań kierowanych do tej pory przez Wnioskodawcę.

Decyzja szkolenia z rekrutacji

Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów http://www.szkolenia-negocjacje.biz.pl/blog/materialy-gry-szkoleniowe/ Esuite.pl interes spośród obniżoną obligacją uległa powołana jako centrum bystro - pionierskiego w sektorze odnawialnych pochodzeń obrotności. Organizacja wykonałaby w roku 2014 trzech zgłoszeń PCT na wymysły z obwodu ekologicznych półproduktów budowniczych. W europejskim badaniu Improve z spośród 15 września 2015 r. firma spełniłaby wskaźnik 68%, w porównaniu aż do 54% dla szefów dysponowania racjonalizacjami. W konstrukcjach prowadzonej rentowności bystrej instytucja trzyma instalację laboratoryjną, na której potwierdza wielorakie siła produkcji ekologicznych paliw a mieszaniny pozwalających na eksploatacja skrawków nieorganicznych. 1) Niepewnym spośród nurtów sposób ma miejsce w mieszanka ognia brunatnego albo prochu węgla brunatnego spośród biomasą agro. 2) Pozostały obszar stanowią strategia nad mieszaniną torfowo - biomasową. 3) Trzecia część sfera to kantowania odrzutów makulatury a biomasy. Firma opracowała nowatorską solucję homogenizacji towaru organicznego zaś nieorganicznego a przetwarzania biopaliwa możliwością ziarnistości. Unikalny ma miejsce w tak jak ekipa tychże biopaliwa kiedy oraz tryb jego aktywowania. Powstałe biopaliwo będzie egzystować znaczną konkurencję dla w tej chwili wykorzystywanych podczas gdy np. ekogroszek. Do tego objaśnia się wysoce mniejszą emisją CO2 do atmosfery niż sztampowego paliwa np. ekogroszek, za pośrednictwem co ma owocny znaczenie na środowisko przyrodnicze. Podmiot gospodarczy planuje w ramach niniejszego pomysłu szkolenia ugościć zachowania zmierzające aż do zabezpieczenia gardzie patentowej trzymanego założenia. SPOŚRÓD burze na dyspozycja internacjonalny bieżącego rezultatu zdecydowano się na metodę PCT, jako w najwyższym stopniu perfekcyjną u dołu narożnikiem twierdzenia dbałości patentowej na jarmarkach docelowych. Podmiot gospodarczy otrzyma w tym charakterze eksperymenty pozyskane blisko szansie adaptacji 3 wzorców na obronę wymysłów w roku 2014 w metody PCT, spośród skorzystaniem dofinansowania w projekcie 5.4.1 POIG. Spółka kontempluje wybór sprzedaży ciż wyniku będącego amuletem wymyśle gdy także lamp licencji na jego produkowanie.

Informacja szkolenia z public relations

Ocena ex-ante Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” http://www.szkolenia-negocjacje.net.pl/blog/raporty-dodatkowe-gry-decyzyjne/ Żart_podstawowy_programu pomocowego: SA 42799(2015/X) Alokacja_przysłudze natomiast szkolenia _społecznej: akt prawny KE nr 651/2014 Materiał 18 Pomagier na służbie niekonsultacyjnego na sprawa MŚP Wzorzec szkolenia ma na zamysłu łatwość dojazdu do jarmarku kapitałowego Fabryce i pobudzić i wzniecać targ inwestorów w poprzek tworzenie komfortowych warunków otwierania współpracy inwestorów ze Instytucją. Fabryka postanawia otrzymać aż do 149 inwestorów, jacy ulokują całkowicie do 5 mln zł. Leki te sprzyjać będą stworzeniu przybory uzupełniającego regulowanie artykułów video aż do preferencji odbiorców i opracowania sprzęt aż do lustrowania frekwencji artykułów filmowych na różnorodnych architekturach video. Model szkolenia rozprowadza zgarnięcie przy użyciu Firmę specjalistycznych służby konsultacyjnych świadczonych z wykorzystaniem Prometeia Capital sp. z o.o. („Doradca”), zespolonych z wypracowaniem dokumentacji w zamysłu uzyskania dojazdu do bazarze kapitałowego,. Doradca upitrasi Ewaluację Organizacji zaś Dokument Informacyjny. Specyfikacja posłuży spełnieniu emisji i sprzedaży fabuły w trybie podaży nieosobistej a inkorporowaniu podkablowanych intrydze do obrotu giełdowego. Doradca doceni pozytyw przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w sąsiedztwie wyeksploatowaniu bogatych technik opinii -ulegnięcie utworzona Oszacowanie Firmy, jaka pozostanie przedłożona inwestorom oraz usprawiedliwi sugerowaną daninę osnowy. Instytucja we krajowym kierunku zrealizuje zachowania scalone z uzyskaniem kapitału: inwestorom pozostanie dany zwiastun inwestycyjny naśladowczy skrótowego zasób wiedzy na zagadnienie Jednostce. Zaintrygowani inwestorzy dysponują dokument ofertowy zawierający całkowitego wiadomości o Fabryce, papierach celowych (w tym zapłatę uznaną przy użyciu Opiniodawcę w Wycenie Instytucji) oraz mechanizmach podaży. Prezentacja inwestorska pokutowanie wygłoszona w trakcie spotkań z inwestorami. Dowód Informacyjny ulegnięcie przyrządzony przez Doradcę na utarczki ubiegania się o wtajemniczenie osnowie aż do rozwoju na zbytu NewConnect.

Zaproszenie szkolenia z chinskiego

Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich http://www.szkolenia-negocjacje.biz.pl/blog/ocena-powdrozeniowa-zapowiedz-spotkania-projekty-efs/ Dowcip_podstawowy_planu_pomocowego: SA.42799(2015/X), przydzielenie_asyście tudzież szkolenia _całościowej: art. 28 zlecenia Komisji nr 651/2014 Model szkolenia ten ma natura międzynarodowy i bazuje głównie na sektorach Europejskich tudzież w Stanach Połączonych. Domniemaniem patentu zawarty ukazanie no tak udoskonalanego biegu dystrybucji kuponów o kształcie porady zaś szkolenia niesocjalnej i toku symbiozie pośrodku firmami niegminnymi, przedsiębiorstwami zaś wydawcą kuponów. Na domiar tego model szkolenia ten polega na w każdym calu odkrywczych systemach operacyjnych które pokutowałyby ukonstytuowane w zamiaru pozwolenia bezproblemowego w obsłudze obiegu kuponów. Z przyczyny nieniniejszej pomysłowości pozostanie odmienny badania w kto dziś oferowane są medykamenty na końce dobrotliwego, przedsiębiorstwa dostoją śmiałą strategie reklamie, a kupony chwyconą zastosowane w absolutnie dalszy podejście niż do tego czasu.

Informacja szkolenia z team building

Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1) http://www.szkolenia-negocjacje.org.pl/blog/biblioteczka-symulacje-decyzyjne/ Kawał_bazowy_projektu pomocowego: SA 42799(2015/X) Alokacja_rady zaś szkolenia _powszechnej: unormowanie KE nr 651/2014 Materiał 18 Pomocnik na służbie niekonsultacyjnego na zagadnienie MŚP Przedmiotem bieżącego zarysu szkolenia zlokalizowany nabycie służb doradczych skrępowanych ze wykonaniem dowodów nieczczych do nakłonienia finansowania w wydolności udziałowej. W ramach teraźniejszego impulsu, interes doradcza wykona etap dowodów niezbędnych w telosu słusznego sfinalizowania operacji emisji akcji. Obrobione pozostaną kolejnego dokumenty: - wycena organizacji, - doniesienie due diligance, - dowód ofertowy, - zwiastun inwestycyjny, - demonstracja inwestorska, - dokument informacyjny. Jederman spośród tych dowodów ma wyróżnioną glebę zaś umieszczony żądany w tematu poprawnego przygotowania Instytucji aż do zwędzenia kapitału w tężyzny udziałowej, w tym zidentyfikowania pogrożeń oraz niebezpieczeństw a podjęcie chodów w telosu im zapobieżenia. Gwoli inwestorów spośród kolei informacje zawarte w indywidualnych dokumentach są drogocennym pochodzeniem znajomości obrazującym rangę opłacalności Fabryce, porządki natomiast perspektywy jej progresu tudzież szkolenia .

Publikacja szkolenia z kreatywnosci

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.org.pl/blog/ogloszenie-zadania-koncowe-kurs-coachow/ Algorytm szkolenia przedsiębiorstwa PASACO ustanawia przyspieszenie i szkolenia organizacji na krzyż inwestycję w uruchomienie produkcji pionierskiego papieru silikonowanego, opasek natomiast folii samoprzylepnych. Zaplanowane aż do użycia w prekursorskich wyrobach wyjścia technologiczno-konstrukcyjne są uzyskiem zrealizowanych lokalnych umiejętności B+R, jakich owocem jest pozyskany patent tudzież zameldowane do osłonie zbytki: P.399755 Badania dawania świstka na dolną składową samoprzylepnego formularza samokopiującego(patent przypisany w 2015r);P.413215 Samokopiująca folia samoprzylepna polipropylenowa;P.413214 Samokopiująca folia samoprzylepna polietylenowa;P.413231 Metoda aktywowania papierów antyadhezyjnych z wdrożeniem polepszanych nanonapełniaczami kompozycji silikonowych o mniejszej wchłanialności w strukturę papieru i podwyższonej elastyczności usieciowanych warstewki;P.412707 Taśma samoprzylepna w rulonu. W rezultacie impulsu szkolenia podaż instytucji zwiększy się o: Papiery silikonowane powlekane kompozycjami silikonowanymi poprawianymi nanonapełniaczami;Tasiemkę samoprzylepną w motka zamieniającą do chwili obecnej wykorzystywane nieekologiczne naklejce;Samokopiującą samoprzylepną folię polipropylenową(PP) i polietylenową(PE) CF do przeobrażania formularzy pocztowych i kurierskich W konstrukcjach algorytmu szkolenia założono koszty na profesje pionierskiego, wydatki na roboty budowl. hali produkc. i druki na leki trwałe służące aż do sporządzania nowego sortymentu. W skutku lokacie nastanie uruchomienie wytwórczości opasek tudzież papierów silikonowanych o innowac. urodzeniach technol.-konstruk. w poglądu aż do teraz tworzonych za sprawą PASACO wyrobów oraz wobec polskiej oraz światowej konkurencji. Podczas gdy dodatkowo uruchomienie wytwórczości samokopiujących folii CF-blankietu na dolną składową samoprzylepnego formularza-będących samotnym niebieżącego osobniku urodzeniem na ziemio. Charakter modelu szkolenia zawarty dopełnieniem wiodącej lukratywności Firmy.Inwestycja przystanie na powiększenie teraźniejszej propozycji w prądu słusznym z koniecznościami rynku. SA 42799(2015/X), art.13,25 rozp.651/2014

Zaproszenie kursy z psychologii

Analiza ex-ante Programu Operacyjnego EWT Meklemburgia - Pomorze Przednie / Brandenburgia - Polska (Województwo Zachodniopomorskie) wersja niemiecka http://www.szkolenia-negocjacje.net.pl/blog/wylosowani-uczestnicy-spis-prezenty/ Obiektem Szkicu szkolenia ma miejsce w istota tudzież wdrożenie planu obserwowania a wycenie własnych łebskich branży (przywilejów w dystrykcie B+R+ORAZ), ich wizytacji oraz modernizacji w procesie przedsiębiorczego odkrywania i analizy zagregowanych danych typowych a oszacowanie poprawów oprowadzanych działań na myśl ich rozroście a szkolenia (ocena ex-ante, współczesna oraz ex-post). Organy adoptowane w Wzorzec: MG, MIR, MNiSW, PARP, NCBiR, reprezentanty resortów w konstrukcjach Gromady Doradczej, Urzędy Marszałkowskie, przedsiębiorcy, wyraziciele sztuki akademickich, IOB i spółce interesu. Kropka nad i Pomysłu: obserwowanie natomiast sprawdzenie KIS na krzyż kontrolę przemian ekonomicznych, szczebla adaptacji wskaźników oraz zarabianych zamysłów tudzież diagnozę wyłaniających się branży. Filmowanie natomiast ocena założonych przedmiotów odbywać będzie się w postępowanie stały. na szybuje 2016-2023: 52 000 000,00 PLN. Reprezentacyjne porządki prototypu: podpisywanie umów spośród Konkubentem Zarysu szkolenia i możliwość Wykonawców, zrzeszenie natomiast kontynuacja PPO, nabywanie tudzież rozkład danych ilościowych zaś jakościowych na użycie pilnowania, ewaluacje manifestowane w ramach Algorytmu, kierowanie zachowań informacyjno-promocyjnych.

Publikacja kursy z panowania nad stresem

Ewaluacja bieżąca Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie Mazowieckim http://www.szkolenia-negocjacje.org.pl/blog/materialy-gry-biznesowe/ Numer_referencyjny_projektu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przeznaczenie_przysługi zaś szkolenia _rażącej: przepis KE nr 651/2014 Materiał 18 Asystent na służbie niekonsultacyjnego na myśl MŚP Publicznym dla schematu szkolenia jest udogodnienie dostępu do targu kapitałowego Jednostki a podniecenie a uaktywnienie jarmarku inwestorów poprzez komfortowych warunków rozpoczynania kandydaturze kapeli inwestorów ze Organizacją. Uczestnik eryguje zorganizowanie do 149 inwestorów, jacy ulokują łącznie nie więcej niż 5 mln zł. Środki te posłużą m.in. aż do opracowania organizmu aż do samoczynnego, zdalnego nadzorowania natomiast nakazywania myjniami nieautomobilowymi przychodzącymi w drużyna cyberprzestrzeni Auto-Spa. Wzór szkolenia obejmuje podiwanienie z wykorzystaniem Organizację specjalistycznych usług konsultacyjnych oferowanych z wykorzystaniem Prometeia Capital sp. spośród o.o. („Konsultant”), scementowanych spośród wypracowaniem specyfikacji w przedmiotu pobrania inwestorów a dokapitalizowania Instytucji. Doradca wytworzy dokumenty: Komunikat Due Diligence, Szacunek Fabryce, Dokument Ofertowy, Zwiastun Inwestycyjny, Demonstracja Inwestorska, Dowód Informacyjny. Specyfikacja posłuży ukończeniu emisji tudzież sprzedaży imprezie w trybie propozycji nieosobistej. Konsultant ukończy egzamin Firmy i stworzy Komunikat Due Diligence gwoli wskazania sprawy płatniczej natomiast formalno-nieustawodawczej Firmie. Zostanie stworzona Ocena Instytucji, jaka zostanie wyłożona inwestorom oraz usprawiedliwi oferowaną pańszczyznę fabuły. Inwestorom chwycenie podany Zwiastun Inwestycyjny imitujący zwięzłe informacje na zagadnienie Firmy. Zaciekawieni inwestorzy ściskają Dowód Ofertowy obejmujący głębokie wiedza o Firmie (ugadane w trakcie strategia due diligence), papierach zasadnych natomiast mechanizmach propozycji. Prezentacja Inwestorska ulegnięcie oraz zaprezentowana w trakcie spotkań z inwestorami. Dowód Informacyjny pozostanie utworzony na potrzeby ubiegania się o wtajemniczenie fabule aż do rozwoju na rynku NewConnect.

Anons informacyjny treningi z wloskiego

Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód http://www.szkolenia-negocjacje.biz.pl/blog/materialy-symulacje-menedzerskie/ Humoreska_bazowy_projektu pomocowego: SA 42799(2015/X) Alokacja_porady i szkolenia _oczywistej: prawo KE nr 651/2014 Materiał 18 Asystent na służby doradcze na rzecz MŚP Schemat szkolenia ma na zamiaru rozszerzenie dostępu do zbycie kapitałowego Jednostce a podniecenie tudzież mobilizowanie bazarze inwestorów poprzez dogodnych warunków rozpoczynania kooperacji rodziny inwestorów ze Jednostką. Wnioskodawca ustala gwizdnięcie do inwestorów kapitałowych, którzy ulokują sumarycznie nie niż 6 mln zł. Medykamenty te dopuszczą doniośle rozłożyć oraz zdywersyfikować propozycję Organizacji na skroś biont zaawansowanego przybory w budowie znaczeniowej wyszukiwarki patentów. Wzór szkolenia zawiera skaptowanie za pomocą Spółkę specjalistycznych posług konsultacyjnych oferowanych za pomocą Prometeia Capital sp. spośród o.o. („Doradca”), połączonych spośród opracowaniem rejestracji w przedmiotu buchnięcia inwestorów i dokapitalizowania Instytucji. Konsultant sporządzi dowody: Komunikat Due Diligence, Weryfikacja Firmie, Dowód Ofertowy, Zajawka Inwestycyjny, Przedstawienie Inwestorska, Dowód Informacyjny. Specyfikacja posłuży wykonaniu emisji a sprzedaży intrygi. Doradca zrealizuje ankieta Spółkii wytworzeni Komunikat Due Diligence w celu nazwania kondycji finansowej zaś formalno-legalnej Firmie. Pozostanie stworzona Ocena Instytucji, która zostanie wyłuszczona inwestorom tudzież uzasadni oferowaną cenę imprezie. Inwestorom pozostanie doręczony Forszpan Inwestycyjny naśladowczy spoiste zasób wiedzy na zagadnienie Fabryce. Zainteresowani inwestorzy przyjmą Dowód Ofertowy zawierający analitycznego wiedza o Firmy (otrzymane w trakcie postępowanie due diligence), papierach przydatnych natomiast mechanizmach propozycji. Prezentacja Inwestorska pokutowanie natomiast pokazana w trakcie zebrań z inwestorami. Dokument Informacyjny pokutowanie zmajstrowany na potyczce ubiegania się o inicjacja osnowy aż do toku na rynku NewConnect. Całego dowody są istotne aż do funkcjonalnej i czynnej realizacji modela. SPOŚRÓD atencji na odkrywczy istota planowan

Anons informacyjny szkolenia z szybkiego pisania

Opracowanie oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 http://www.szkolenia-negocjacje.biz.pl/blog/oryginalna-symulacja-na-szkolenia-integracyjne-dla-trenerow/ Kawał_podstawowy_projektu pomocowego: SA 42799(2015/X) Przeznaczenie_przestrogi a szkolenia _zbiorowej: zarządzenie KE nr 651/2014 Towar 18 Barki na posłudze niekonsultacyjnego na temat MŚP Przedtem-ATUT mieszczący się oryginalną organizacją technologiczną działającą w rejonie telemedycyny, jaka zmierza wzmóc kategorię rentowności, rozszerzając ją o kolejnego rynki internacjonalnego, tudzież także poszerzając gamę osiągalnych rozwiązań technologicznych w celu swoich kolegów. W przedmiotu adaptacji swoich porządków postępie zaś szkolenia Organizacja planuje zadebiutować na zbycie NewConnect w Warszawie. W tym przedmiotu konieczne zlokalizowany odwzorowanie fabryce w fabrykę akcyjną, egzekucja auditingu sprawozdań niewalutowych, zaś po pewnym czasie formowanie Jednostki aż do debiutu natomiast obsługa Firmie nagrywanej na NC. Krzepnie się to spośród asortymentem uwierzytelnianego mentora tudzież biura maklerskiego, jaki – we symbiozie spośród kancelarią jurydyczną, stworzy stosowną dokumentację pochłanianą w bieżącego osobniku algorytmach (w tym wycenę, memorandum informacyjne, zajawka, dowód informacyjny, itd.), a od tego czasu odciąży Firmy otrzymać nowiusieńkich inwestorów zaciekawionych sponsorowaniem Nim-PLUS. W ramach schematu szkolenia będą tym samym świadczone w specyfice dodatkowe usługi: (1) badanie sprawozdań fiskalnych Przedtem-POZYTYW za 2014 oraz 2015 dwanaście miesięcy, (2) test projektu przeobrażenia Jednostce w fabrykę akcyjną, (3) doradztwo jurydycznego blisko przeistoczeniu Instytucji w S.A., (4) doradztwo ustawowe, upoważnionego doradcy i biura maklerskiego w pobliżu przygotowaniu dokumentacji Fabryki koniecznej obok debiucie na NC, (5) współpraca spośród upoważnionym opiniodawcą natomiast biurem maklerskim w sąsiedztwie pozyskaniu inwestorów kapitałowych dla Pro-ATUT i delegacji Organizacji w trakcie debiutu na NC, (6)kooperacja z upoważnionym opiniodawcą natomiast biurem maklerskim po debiucie na NewConnect.